Als u met uw kind naar het buitenland reist, heeft uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Informatie over de kosten, het aanvragen, het ophalen en wat u daarbij nodig hebt bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart leest u op de betreffende pagina's:

Informatie over aanvragen paspoort

Informatie over aanvragen identiteitskaart

Toestemming voor reizen met minderjarige naar het buitenland

Reist u met een kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan heeft u daar een toestemmingsverklaring voor nodig. Op de website van de Marechaussee(externe link) leest u meer informatie over wanneer u toestemming nodig heeft. U vindt daar ook het formulier 'Toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland'(externe link) dat u kunt downloaden en invullen.

U kunt ook een uittreksel BRP aanvragen met ouderlijk gezag. Dit is een uittreksel met de persoonsgegevens van uw kind en oudergegevens inclusief een Engelse vertaling. Aan dit uittreksel zijn kosten verbonden.

Hebt u als ouders nog inhoudelijke vragen over dit onderwerp of vragen over de persoonlijke situatie, dan kunt u contact opnemen met de vakantielijn van het Centrum IKO(externe link).