Bronckhorst heeft 455 gemeentelijke monumenten en 351 rijksmonumenten. Deze monumenten hebben we samengebracht in een digitale kaart. Als u op een van de monumenten klikt, krijgt u extra informatie over het betreffende object. 

Bekijk de digitale monumentenkaart(externe link)

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten zijn gebouwen, veelal boerderijen en woonhuizen, waarvan de historische betekenis van lokaal belang is. Deze objecten zijn door de gemeenteraad als beschermd gemeentelijk monument aangewezen.

Lijst gemeentelijke monumenten bekijken

Rijksmonumenten

Bij rijksmonumenten gaat het om gebouwen, buitenplaatsen en andere objecten waarvan de schoonheid of de cultuurhistorische waarde van (inter-) nationaal belang zijn. Enkele voorbeelden in onze gemeente zijn:

  • de Bronckhorster kastelen zoals kasteel Vorden
  • het badhuis in Wolfersveen
  • verschillende panden in het stadje Bronkhorst
  • de Gouden Karper in Hummelo
  • de Remigiuskerk in Hengelo

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zijn (rijks-) monumentenregister via de website voor iedereen toegankelijk gemaakt. De site bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het rijk zijn aangewezen als rijksmonument met nationale betekenis. Op die manier krijgt u een overzicht van alle rijksmonumenten zoals die in de gemeente Bronckhorst te vinden zijn. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft een beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het al wel een voorbeschermde status.

Naar het Rijksmonumentenregister(externe link)

Subsidiemogelijkheden

Voor molens, gemeentelijke en rijksmonumenten zijn er diverse subsidiemogelijkheden.