Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning heeft. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is. Denk hierbij aan het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen.

Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

Aanvragen vergunning

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Online vergunningscheck en aanvraag via Omgevingsloket online

U heeft bij uw aanvraag nodig:

 • situatietekeningen (schaal 1:1000)
 • een plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
 • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)
 • werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
 • detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden

Goed om te weten

Aanvragen omgevingsvergunning gemeentelijk of provinciaal monument

 • vul het aanvraagformulier volledig in
 • stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente
 • u krijgt een ontvangstbevestiging
 • u ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het formulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
 • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvragen archeologische monumentenvergunning

 • u vraagt de vergunning aan bij de gemeente
 • de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven
 • bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom
 • u ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt
 • bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u - als u een zienswijze hebt ingediend - beroep indienen bij de rechtbank

Binnen enkele weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Beschermde stads- en dorpgezichten

De bescherming van stads- en dorpgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wabo. In dit plan wordt rekening gehouden met de vastgestelde cultuurhistorische waarden van het gezicht. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.