In Bronckhorst genieten veel inwoners en toeristen van het mooie landschap. Van het westen naar het oosten van de gemeente Bronckhorst zijn nog altijd veel landschapstypen te herkennen: het rivierenlandschap van de IJssel, het gebied met de vele landgoederen in Nationaal Landschap de Graafschap, en natuurlijk het coulissenlandschap waar de Achterhoek bekend om staat.

Waarom een landschapsontwikkelingsvisie?

Het afwisselende landschap biedt ook veel mogelijkheden als leefgebied voor planten en dieren. Dit prachtige landschap willen we behouden en versterken. De basis voor het behoud en de versterking van het landschap is vastgelegd in de Landschapsontwikkelingsvisie. Deze visie is samen met de buurgemeenten Zutphen en Lochem opgesteld. Dit document beschrijft het karakter en de bijzondere waarden per landschapstype, en welke ontwikkelingen hier goed passen, en welke niet.

Wat verandert er in het landschap?

Het landschap verandert voortdurend door het steeds veranderende gebruik van de gronden. Soms gaat dat snel (binnen een jaar) soms duurt dat eeuwen. Je kunt de ontwikkelingen van de afgelopen 200 jaar goed zien als je kijkt op historische kaarten: www.topotijdreis.nl.

De veranderingen in ons landschap worden nu bepaald door woningbouw, bedrijventerreinen, klimaatverandering, duurzame energieproductie, voedselproductie, recreatie en toerisme. Het beleid van overheden probeert dat te sturen.

Hoe zorgt de gemeente Bronckhorst voor ons landschap?

Het meeste van het uitvoerende werk ligt bij de grondeigenaren in het landelijk gebied, zij hebben grote invloed op de kwaliteit van het landschap. De gemeente adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen zoals sloop of uitbreiding van bedrijven, toetst of plannen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap en handhaaft de regels en afspraken die in overeenkomsten of bestemmingsplan zijn vastgelegd. Bij sommige ruimtelijke ontwikkelingen is een goedgekeurd plan voor landschappelijke inpassing verplicht.

De gemeente is ook zelf grondeigenaar in het landschap en beheert de openbare bermen, lanen, zandwegen en enkele landschapselementen. Op de pagina 'Natuur en milieu' vindt u meer informatie over de beheerplannen.

Om de versterking van biodiversiteit een extra impuls te geven is het biodiversiteitsplan vastgesteld. Hierover leest u meer op de pagina ‘Samen voor biodiversiteit’.

Hoe kunt u zorgen voor ons landschap?

Er zijn verschillende manieren om zelf bij te dragen aan een mooi landschap: