Wilt u iets veranderen aan het huis, tuin of bedrijf?  In het Omgevingsloket kunt kijken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Weet u al voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Dan kan u een aanvraag of melding starten.

Een vergunning of melding dient u in via het  Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Kosten en duur aanvraag

Kosten aanvraag

De kosten voor een omgevingsvergunning verschillen per aanvraag, de bedragen kunt u bekijken in de tarieventabel van de legesverordening. Heeft u een aanvraag ingediend en trekt u die aanvraag weer in, dan kunt u een gedeelte van de leges terugontvangen.

Duur aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Goed om te weten

Ontvangen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen publiceren wij officieel op www.officielebekendmakingen.nl. Op onze gemeentepagina’s in huis-aan-huisblad Contact vindt u wekelijks een korte opsomming hiervan. De lopende procedures vindt u op het totaaloverzicht van onze digitale bekendmakingen.