Het kan handig zijn om een tweede paspoort te hebben. Bijvoorbeeld als u vaak naar landen reist waarvoor u een visum moet aanvragen of als u een bezoek brengt aan landen die in conflict zijn met elkaar. Ligt uw paspoort bij een ambassade voor een visumaanvraag? Dan kunt u met het tweede paspoort toch reizen of een visum aanvragen voor een ander land. Een tweede paspoort is - net als uw eerste paspoort - over de hele wereld geldig. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. Daarna levert u het in bij de gemeente.

Voorwaarden

 • u hebt de Nederlandse nationaliteit
 • uw huidige paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig
 • u hebt het tweede paspoort nodig omdat u veel reist voor uw werk

U krijgt een tweede paspoort niet voor een eenmalig bezoek of privéreizen. In dat geval kunt u bij de Koninklijke Marechaussee een noodpaspoort aanvragen.

Het paspoort aanvragen

Lees voordat u het tweede paspoort gaat aanvragen de informatie bij 'Wat u nodig hebt'. De aanvraag doet u persoonlijk bij de gemeente. Bij het aanvragen laat u uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.

Afspraak maken aanvragen paspoort

Het paspoort ophalen / Spoedaanvraag

Meestal kunt u uw paspoort ná 1 week ophalen. Dit moet u persoonlijk doen, binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort. Heeft u het paspoort eerder nodig dan kunt u een spoedaanvraag doen. U kunt het paspoort dan meestal de volgende werkdag na 09.30 uur ophalen. U dient het nieuwe paspoort dan wel vóór 14.00 uur te hebben aangevraagd.

Hebt u uw oude (verlopen) paspoort niet meer? De gemeente doet dan onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw paspoort krijgt.

Afspraak maken afhalen paspoort

Kosten

 • tweede paspoort: € 83,85
 • tweede paspoort jonger dan 18 jaar € 63,40
 • extra kosten spoedaanvraag: € 57,05

Prijzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Wat heb ik nodig?

 • een goedgelijkende recente kleurenpasfoto. Let op dat deze voldoet aan de pasfoto-eisen
 • u moet aantonen dat u een tweede paspoort nodig heb voor zakelijke of beroepsmatige redenen. Dat kan met een verklaring van de werkgever óf, als u zelf eigenaar bent van het bedrijf, een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • daarnaast moet u één van de volgende bewijsstukken tonen:- een bewijs waaruit blijkt dat hij een land wil bezoeken dat in conflict is met een land waarvan hij al stempels in zijn paspoort heeft- een bewijs dat hij regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen (stempels in het paspoort)- correspondentie van zakelijke contacten
 • andere vergelijkbare documenten
 • ligt uw eerste paspoort bij een ambassade of consulaat op het moment dat u het tweede paspoort komt vernieuwen, dan moet u extra meenemen:- kopieën van de houderpagina van het eerste paspoort- kopieën van de pagina’s met visa en stempels- een verklaring of ander bewijs waaruit blijkt dat het document bij de ambassade of consulaat ligt
 • alle paspoorten en/of identiteitskaarten en/of buitenlands reisdocumenten die u nog hebt en nog niet door de gemeente ongeldig gemaakt zijn
 • bent u een eerder uitgereikt Nederlands paspoort of identiteitskaart kwijt? U moet dan aangifte doen bij uw gemeente. Daarbij moet u zelf een schriftelijke verklaring van vermissing afleggen. Als uw vermiste document in een andere gemeente is afgegeven, dan moeten wij eerst de gegevens van de oude aanvraag opvragen bij die gemeente. De aanvraag voor het nieuwe document kan pas worden gedaan als de gevraagde gegevens bij ons binnen zijn. Hierdoor kan het wat langer duren voordat uw reisdocument binnen is.
 • contant geld of een pinpas om het reisdocument te betalen

Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen.

Nodig bij het ophalen

 • het afhaalbewijs
 • uw oude paspoort of identiteitskaart als u deze nog niet hebt ingeleverd