Overzicht van lopende plannen en projecten in Bronckhorst. Voor bestemmingsplannen verwijzen wij u naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/.(externe link)

 • Aanpassingen Halseweg Zelhem

  We vernieuwen het asfalt en de stoepen van de Halseweg in Zelhem.

 • Bloemenbuurt Zelhem

  Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: Wijk van de toekomst!

 • De Vordering - Vorden

  Het voormalig schoolgebouw ‘De Vordering’ in Vorden komt beschikbaar voor woningen voor starters.

 • Dorp en Rand

  Verbeteren landschappelijke kwaliteit

  Entree Gemeentehuis
 • Eén boom mot kunn'n

  Gratis boom op uw terrein.

 • Gebiedsaanpak verkeer Laag-Keppel

  Oplossing verkeersoverlast Dorpsstraat en Hummeloseweg in Laag-Keppel is gevonden.

 • Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

  In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

  Entree Gemeentehuis
 • Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt

  Aan en op de Zomerweg ervaren bewoners van Voor- en Achter-Drempt veel verkeersoverlast. Samen met de werkgroep gaan we de knelpunten aanpakken.

 • Herstructurering Industriepark Zelhem

  Het bedrijventerrein Industriepark in Zelhem dateert uit de jaren ’60 en is verouderd en daardoor niet meer goed geschikt om bedrijven te huisvesten.

 • Kavel en landschap Bronckhorst

  Gemeente Bronckhorst en Streekfonds Achterhoek zijn voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’ op zoek naar grondeigenaren die op hun land landschapselementen willen aanleggen en beheren. In totaal stelt de gemeente hiervoor ruim € 170.000 beschikbaar aan Streekfonds Achterhoek voor het maken van inrichtingsplannen, aanleg en beheer.

  Entree Gemeentehuis
 • Kavelruil Bronckhorst

  De gemeente heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen Bronckhorst. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken.

  Entree Gemeentehuis
 • Nieuwe woningbouwinitiatieven locaties Hoog-Keppel

  De verkoop van de gemeentelocaties De Bongerd en Oude gemeentewerf is afgerond. Wij hebben de locaties overgedragen aan de projectontwikkelaars.

  Entree Gemeentehuis