Overzicht van lopende plannen en projecten in Bronckhorst. Voor bestemmingsplannen verwijzen wij u naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

 • Aanpassingen Halseweg Zelhem

  We vernieuwen het asfalt en de stoepen van de Halseweg in Zelhem.

  Halseweg Zelhem
 • Bloemenbuurt Zelhem

  Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: Wijk van de toekomst!

  Bloemenbuurt Zelhem
 • De Vordering - Vorden

  Het voormalig schoolgebouw ‘De Vordering’ in Vorden komt beschikbaar voor woningen voor starters.

  Schets starterswoningen de vordering
 • Dorp en Rand

  Verbeteren landschappelijke kwaliteit

  Entree Gemeentehuis
 • Eén boom mot kunn'n

  Gratis boom op uw terrein.

 • Gebiedsaanpak verkeer Laag-Keppel

  Samen met inwoners, ondernemers uit het gebied en provincie Gelderland zoeken we naar oplossingen voor de verkeersoverlast op de Dorpsstraat en Hummeloseweg.

  Gebiedsaanpak Laag-Keppel
 • Gebiedsproces Baakse Beek Veengoot

  In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland aan een duurzame ontwikkeling van het gebied van de Baakse Beek-Veengoot. Onder de doelstelling 'een stroomgebied op orde'.

  Entree Gemeentehuis
 • Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt

  Aan en op de Zomerweg ervaren bewoners van Voor- en Achter-Drempt veel verkeersoverlast. Samen met de werkgroep gaan we de knelpunten aanpakken.

  Zomerweg in Drempt
 • Herstructurering Industriepark Zelhem

  Het bedrijventerrein Industriepark in Zelhem dateert uit de jaren ’60 en is verouderd en daardoor niet meer goed geschikt om bedrijven te huisvesten.

 • Kavel en landschap Bronckhorst

  Gemeente Bronckhorst en Streekfonds Achterhoek zijn voor het project ‘Kavel en Landschap Bronckhorst’ op zoek naar grondeigenaren die op hun land landschapselementen willen aanleggen en beheren. In totaal stelt de gemeente hiervoor ruim € 170.000 beschikbaar aan Streekfonds Achterhoek voor het maken van inrichtingsplannen, aanleg en beheer.

  Entree Gemeentehuis
 • Leefbaar en sportief Bronckhorst

  Hoe houden we ontmoeten, bewegen en sport in Bronckhorst? Samen het beste voor eigen buurt en dorp.

  jong stel op fiets
 • Nieuwbouw Dorpsschool Halle

  De gemeente heeft besloten partycentrum Nijhof in Halle aan te kopen om hier de nieuwe Dorpsschool Halle met kinderdagverblijf te realiseren.