Overzicht van lopende plannen en projecten in Bronckhorst. Voor bestemmingsplannen verwijzen wij u naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/.(externe link)

 • Verduurzaming sporthal de Kamp in Hengelo

  Er zijn duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties nodig die tegemoet komen aan de sportbehoeften van gebruikers. En die aansluiten bij ons duurzaamheidsdoel om in 2030 energieneutraal te zijn.

 • Verhuisvergoeding winkels centrum Hengelo

  Samenwerking met de werkgroep Vitale kern Hengelo.

 • Vitale kernen

  Hoe houden wij de centra van de vier grote kernen: Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem vitaal?

 • Woningbouw in Halle

  Woningbouwlocatie Halle - Tarwestraat. Zoals het er nu uit ziet komen er 12 woningen: 4 stuks voor seniorenwoningen en 8 stuks voor starterswoningen.

 • Woningbouw voor jongeren

  Jongeren realiseren hun woonwensen op een mooie locatie in Bronckhorst!

 • Woningbouwplannen aan Ludger in Wichmond

  In het gebied liggen nu 4 deelgebieden. De stedenbouwkundige opzet biedt ruimte voor 13 woningen, welke geschikt zijn voor starters- en senioren.

 • Zonnepark de Baakermat

  Circa 5.300 zonnepanelen waarmee jaarlijks 2.118.000 kWh aan groene energie opgewekt wordt.

 • Zonnige bedrijven

  Bronckhorster bedrijven kunnen nu meedoen met het regionale programma Zonnige Bedrijven.